Kenttäväylätekniikan hyödyntäminen prosessilaitteen ohjaus- ja informaatiojärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 105 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena oli rakentaa kenttäväyläpohjainen automaatiojärjestelmä TKK:n prosessien ohjauksen ja automaation laboratoriossa sijaitsevaan pilot-vaahdotuskennoon ja tutkia digitaalisen kenttäväylätekniikan mahdollisuuksia laitediagnostiikan kannalta. Diplomityö tehtiin osana Tekes-projektia "Sulautettu vikadiagnostiikka älykkäässä vaahdotuskennossa". Lähtökohtana oli rakentaa mahdollisimman paljon kaupallista Proscon-järjestelmää muistuttava automaatiojäjestelmä, mutta kuitenkin siten, että analogisen 4-20 mA-johdotuksen sijasta käytettäisiin digitaalista kenttäväylää. Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, joka olisi mahdollisimman modulaarinen ja myöhemmin laajennettavissa eri valmistajien tuotteilla. Koska järjestelmää oli tarkoitus käyttää laitediagnostiikan tutkimiseen, ei "automaation saarekkeiden" muodostuminen ollut hyväksyttävää, vaan kaikki informaatio kenttälaitetasolta oli oltava luettavissa myös järjestelmän ylemmiltä tasoilta. Diplomityön kirjallisuusosassa käsitellään ensin edellä mainitut kriteerit täyttävän automaatiojärjestelmän rakennetta yleisesti ja tämän jälkeen esitetään rakenteen mahdollistavat liityntärajapinnat; instrumenttitasolla kenttäväylästandardit ja järjestelmätasolla OPC. Diplomityön kokeellisessa osassa kuvataan pilot-vaahdotuskennon automaatiojärjestelmän rakenne ja perustellaan valitut tekniset ratkaisut. Käytettäväksi kenttäväylätekniikaksi valittiin laitediagnostiikan tarpeisiin hyvin soveltuva Foundation Fieldbus. Ylemmän tason tiedonsiirtomekanismiksi valittiin OPC. Laitediagnostiikan tutkimista varten testattiin VTT Elektroniikan kehittämää FidiTool-diagnostiikka työkalua. Saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että Foundation Fieldbus-kenttäväylä ja OPC muodostavat hyvän perustan laitediagnostiikalle.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Laurila, Heikki
Keywords
fieldbuses, kenttäväylät, device diagnostics, Foundation Fieldbus, automation systems, OPC, flotation process, laitediagnostiikka, automaatiojärjestelmät, vaahdotusprosessi
Other note
Citation