Valmistettavuuden suunnittelu mukautuvassa elektroniikkatuotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 78
Series
Abstract
Länsimaisissa teolliset yritykset erityisesti elektroniikan valmistuksen alalla ovat jatkuvan tiukan kilpailun kohteena. Tämän seurauksena yritysten on länsimaissa kiinnitettävä erityistä huomiota tuotantonsa tehokkuuteen. Näiden yritysten on mahdotonta kilpailla halpatuotantomaita vastaan, mikäli niiden tuottavuus on samalla tasolla halpatuotantomaiden kanssa. Japanilaiset valmistajat osoittivat lean-ajattelun avulla saavutettavat edut ja siksi länsimaiset valmistajat ovat myös ryhtyneet soveltamaan näitä periaatteita. Valmistettavuuden suunnittelu on ollut toinen seikka, jolla tuotantoa on tehostettu ja sen kustannuksia pystytty pienentämään. Tässä työssä tarkastellaan lean-ajattelun ja valmistettavuuden yhdistämistä tuotteen tuotekehitysvaiheessa elektroniikkateollisuudessa. Lean-ajattelun osalta keskitytään erityisesti tuotantosolujen toimintaan. Lisäksi tässä työssä on esitetty, miten esimerkkiyrityksen yhden tuotteen loppukokoonpanoon on tehty lean-muutos. Tämän esimerkkitapauksen avulla tunnistettiin ne keskeiset seikat tuotteen valmistettavuudessa, jotka tulee ottaa huomioon, jotta tuote voidaan valmistaa leantuotantomenetelmillä mahdollisimman tehokkaasti.

Western companies especially in the field of electronics manufacturing are facing strong competition. Consequently, companies must pay special attention to the efficiency of their production. They cannot compete against companies in countries with significantly lower labor costs, even if their productivity is at the same level. Japanese manufacturing companies have shown the benefits that can be achieved by implementing lean thinking in manufacturing. As result, also western companies have started to adopt the lean principles in their own production. In search of efficiency, improvements, and cost reductions, companies have also started to implement the design for manufacturing principles. This thesis examines how to combine design for manufacturing and lean principles in a product development project in the electronics industry. Lean thinking is primarily discussed with reference to lean production cells. In addition, this study describes how a lean transformation is done to the final assembly line of an electronic device. The analysis of this example product provides the basis for determining the critical factors in design for manufacturability that affect our ability to manufacture the product according to the principles of lean thinking
Description
Supervisor
Paulasto-Kröckel, Mervi
Thesis advisor
Rahtu, Antti
Keywords
lean production, design for manufacturing, U-cell, flow, design for assembly, Lean, valmistettavuus, U-solu, virtaus, imu, kokoonpantavuus
Other note
Citation