Contracts in Agile Software Development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-03
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Agile software development is no longer a new innovation: it has been around for over 10 years and a study shows that it is now used in over half of the software companies in Finland. Using agile software development methods also means that contracts need to be defined differently. For example, the traditional approach where the customer defines requirements at the beginning of the project and then leaves the supplier to implement them by themselves is not possible in agile projects. The interdisciplinary study conducted in this thesis shows the five most critical aspects that need to be taken into account in agile contracting: agile development practices, pricing, change management, early termination of the project, and warranties and liabilities. Traditional contracting, agile ideology, general contracting terms used in Finland, Sweden and Norway, as well as a case contract from a Finnish agile consulting company are evaluated based on each of these aspects. Despite the popularity of agile development in Finland, the study shows that general contracting terms used are not very agile. This thesis shows the main discrepancies between the Finnish general contracting terms and agile ideology, as well as the work done with agile general contracting terms in Sweden and Norway. The clear conclusion is that the Finnish CT industry needs proper agile general contracting terms so that each agile company does not have to make up their own contract from scratch.

Ketterä ohjelmistokehitys ei ole enää uusi keksintö: ketterää kehitystä on tehty yli 10 vuotta ja tutkimus osoittaa, että yli puolet suomalaisista ohjelmistoyrityksistä käyttää ketteriä menetelmiä. Ketterien menetelmien käyttö tarkoittaa myös sitä, että sopimukset on määriteltävä eri tavalla. Esimerkiksi perinteinen tapa, jossa asiakas määrittelee ohjelmiston vaatimukset projektin alussa, minkä jälkeen toimittaja toteuttaa ohjelmiston itsenäisesti, ei ole mahdollista ketteriä menetelmiä käytettäessä. Tässä diplomityössä toteutettu poikkitieteellinen tutkimus osoittaa viisi tärkeintä asiaa, jotka tulee huomioida kun tehdään sopimuksia ketteriin projekteihin: ketterien menetelmien vaatimat käytännöt, hinnoittelu, muutoksenhallinta, projektin ennenaikainen päättäminen sekä takuu ja vastuut. Näitä näkökulmia käyttäen työssä arvioidaan perinteistä sopimusoikeutta, ketterää ideologiaa, yleisiä sopimusehtoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä esimerkkisopimusta eräältä suomalaiselta ketterältä konsulttiyritykseltä. Vaikka ketterä kehitys on suosittua Suomessa, tutkimus osoittaa, että käytössä olevat yleiset sopimusehdot eivät ole kovin ketteriä. Tässä diplomityössä näytetään tärkeimmät eroavaisuudet ketterän ideologian ja suomalaisten yleisten sopimusehtojen välillä sekä osoitetaan, kuinka ruotsalaiset ja norjalaiset ketterät sopimusehdot ovat oikeasti kohtuullisen soveltuvia ketteriin projekteihin. Selvä loppupäätelmä on, että Suomen IT-ala tarvitsee kunnolliset yleiset sopimusehdot ketterään kehitykseen, jotta jokaisen ketterän yrityksen ei tarvitse kehittää omia sopimuksia alusta alkaen.
Description
Supervisor
Laine, Juha
Thesis advisor
Tuominen, Tomi
Keywords
agile, contracts, IT2010, JIT 2007, ketteryys, sopimukset, IT2010, JIT 2007
Other note
Citation