Dilution of Precision in Pulsar Navigation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Älykkäät tuotteet
Mcode
ETA3006
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
Pulsars are rotating neutron stars that emit electromagnetic radiation and can spin around themselves up to hundreds of times per second. The stability of the radiation pulse’s period matches that of atomic clocks, making pulsars reliable beacons in space. Both the properties of an individual pulsar and the geometry between observed pulsars affect the accuracy of a navigation solution. The accuracy is described with a measure called dilution of precision (DOP). The objective of this thesis is to find the pulsars that are optimally suited for navigation while observing them on radio frequencies. The presented solution is a list of sets of three pulsars, ranked by their DOP values.

Pulsarit ovat neutronitähtiä, jotka pyörivät itsensä ympäri parhaimmillaan satoja kertoja sekunnissa lähettäen samalla sähkömagneettista säteilyä. Havaitun säteilyn periodi vetää tasaisuudessaan vertoja atomikelloille ja tekee pulsareista siten avaruuden majakoita, joiden avulla voi navigoida. Navigoinnin tarkkuuteen vaikuttavat sekä yksittäisen pulsarin ominaisuudet, että käytettyjen pulsarien välinen geometria. Tarkkuutta kuvataan ”dilution of precision” (DOP) –nimisellä suureella. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, mitkä pulsarit ovat kaikkein parhaita käytettäväksi navigoinnissa, kun niitä kuunnellaan radiotaajuuksilla. Ongelma on ratkaistu luomalla lista eri pulsariyhdistelmistä ja laskemalla, millä yhdistelmällä on kaikkein pienin DOP-arvo.
Description
Supervisor
Kyrki, Ville
Thesis advisor
Kestilä, Antti
Keywords
pulsar, navigation, DOP, dilution, precision
Other note
Citation