Hopeananopartikkeleiden optisten epälineaarisuuksien tutkiminen Z-scan -menetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Sähköfysiikka
Mcode
S3025
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma (EST)
Language
fi
Pages
31 s.
Series
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Kujala, Sami
Keywords
Epälineaarinen optiikka, Hopeananopartikkelit, Z-scan, Epälineaarinen taitekerroin, Epälineaarinen absorptio
Other note
Citation