Ägaren till en sulfitcellulosafabrik, vars årsproduktion uppgär till 9.000 ton, och vilken är försedd med en i en rymling sal befintlig torkmaskin, är sinnad att avyttra torkmaskinen och i stället därstädes uppställa en eller två pappersmaskiner för framställning av tryckpapper och lumpfritt skrivpapper. För erforderliga bimaskiner m.m. vore meningen att göra en tillbyggnad i anslutning till maskinsalen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1924
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
36
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation