Visualization of preregistered multimodal medical images: Implementing a viewing environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
T-61
Degree programme
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Multimodal medical imaging means acquiring medical images of multiple modalities, such as positron emission tomography (PET) and X-ray computed tomography (CT), during the same measurement. These modalities often have complementary roles in diagnosis. For example, CT images show the anatomical structure, while PET images are used for studying the metabolism of the patient. It is often beneficial to combine images of multiple modalities into a fusion image where the functional image is represented using a pseudocolor scale, so that these complementary features can be studied simultaneously. In this thesis, an implementation of an environment for viewing fused medical images was implemented. The environment was integrated into an existing medical image viewer NeaView Radiology, developed by Neagen Oy. The resulting implementation consists of a small C++ library that can be used to easily construct different colour scales, an image fusion pipeline, and a fusion viewing mode that provides a user interface for viewing the fused medical volumes. While not ready for commercial use, the viewing mode is mature enough for wider testing. In addition, suggestions are given for improving the architecture of the application.

Multimodaalisella kuvantamisella tarkoitetaan kohteen kuvantamista usealla eri modaliteetilla, kuten tietokonetomografialla (TT) ja positroniemissiotomografialla (PET), saman mittauksen aikana. Eri modaliteeteilla on usein eri käyttötarkoitus, ja ne tukevat toinen toistaan potilasta diagnosoitaessa. Esimerkiksi TT-kuvat näyttävät anatomisen rakenteen, kun taas PET-kuvia käytetään aineenvaihdunnan tutkimiseen. On usein hyödyllistä yhdistää eri modaliteetein otettuja kuvia yhdistelmäkuvaksi, jossa aineenvaihduntakuva on esitetty väriskaalan avulla. Näin toisiaan tukevia piirteitä voi tutkia yhtä aikaa. Työssä kehitettiin lääketieteellisten yhdistekuvien katseluympäristö, joka integroitiin osaksi Neagen Oy:n kehittämää NeaView Radiology -katselinohjelmaa. Saatu toteutus koostuu pienestä C++ -kirjastosta, jolla voi helposti toteuttaa väriskaaloja, toteutuksesta kuvien yhdistämiselle väriskaaloja käyttäen, sekä yhdistekuvien katseluympäristöstä, jossa kuvia voi tarkastella ja muokata. Katselutila ei ole valmis kaupalliseen levitykseen, mutta siinä on riittävästi toiminnallisuutta laajempaa testausta varten. Lisäksi työssä annetaan suosituksia ohjelman arkkitehtuurin kehittämiseksi.
Description
Supervisor
Oja, Erkki
Thesis advisor
Hietala, Rami
Keywords
image fusion, yhdistekuvat, medical imaging, lääketieteellinen kuvantaminen, visualization, visualisointi
Other note
Citation