Ydinvoimalaitoksen keskitetyn ja hajautetun omakäyttösähkönjakelujärjestelmän teknistaloudellinen vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 28 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Keywords
nuclear power plant, ydinvoimalaitos, power supply system, omakäyttösähkönjakelujärjestelmä, centralized/decentralized, keskitetty / hajautettu
Other note
Citation