Fumaarihapon valmistuksessa syntyvän jäteveden biologinen käsittely ja menetelmien kustannusvertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Department
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
04.23
Degree programme
Language
fi
Pages
94 s. + liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo
Keywords
Other note
Citation