Tonttianalyysin merkitys osana suunnitteluprosessia

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorLindgren, Tommy
dc.contributor.authorAutio, Aarne
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorÖzer-Kemppainen, Özlem
dc.date.accessioned2023-12-24T16:04:41Z
dc.date.available2023-12-24T16:04:41Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractTonttianalyysi on valitun suunnittelualueen ja sen ympäristön teki-jöiden ja niiden välisten yhteyksien tutkimista. Työn tavoite on sel-vittää tonttianalyysin merkitystä suunnittelulle. Käsittelen aihetta en-sin kertomalla mikä tonttianalyysi on ja syventymällä sitten analyysin eri osa-alueisiin ja niiden vaikutuksiin. Päätän työni kertomalla ana-lyysin esittämisestä ja merkityksestä suunnittelulle. Koen aiheen tär-keäksi, sillä jokainen ihmisten elinympäristöön toteutuva suunni-telma sitoutuu fyysiseen sijaintiin ja sen ympäristön kulttuuriin, ih-misiin ja arvoihin -visuaalisesti sekä käytännön toiminnallisuuden kautta. Tonttianalyysillä tuotetaan suunnittelualueesta objektiivista faktatie-toa ja subjektiivisesti koettavia näkökulmia, jotka muodostavat sijain-nin suunnittelulle tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet. Tontti-analyysin osa-alueiden ymmärtäminen auttaa sopeuttamaan suunni-telman osaksi olemassa olevaa ympäristöä ja auttaa muiden suunnit-telunprojektin vaiheiden ohessa tuottamaan onnistuneen ja alueen käyttäjiä palvelevan lopputuloksen.fi
dc.description.abstractSite analysis is the study of the factors of the selected planning area and its environment and the connections between them. The goal of this work is to clarify the importance of site analysis for planning and design. I will cover the subject first by telling you what a site analysis is and then by delving into the different areas of the analysis and their effects. I conclude my work by telling about the presentation of the analysis and its importance for planning. I feel the topic is important, because every plan realized in our living environment is bound to a physical location and the culture, people and values of its environment -visually and through practical functionality. Site analysis produces objective, factual information about the planning area and subjectively perceived perspectives, which form the challenges and opportunities offered by the site for design and planning. Understanding the different factors of the site analysis helps to adapt the plan to the existing environment and helps, along with other phases of the planning project, to produce a successful end result that serves the users of the area.en
dc.format.extent50
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/125156
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202312247521
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorArkkitehtuurifi
dc.programme.mcodeARTS3001fi
dc.subject.keywordtonttianalyysifi
dc.subject.keywordympäristöanalyysifi
dc.subject.keywordilmastofi
dc.subject.keywordmaaperäfi
dc.subject.keywordtopografiafi
dc.subject.keywordveden kiertofi
dc.subject.keywordGenius Locifi
dc.subject.keywordturvallisuusfi
dc.titleTonttianalyysin merkitys osana suunnitteluprosessiafi
dc.titleSignificance of site analysis in planning and design processen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Autio_Aarne_2023.pdf
Size:
5.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format