Alifaattiset diesterit sisäisinä donoreina propeenin koordinaatiopolymeroinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Department
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto
Major/Subject
Teknillinen kemia
Mcode
Kem-40
Degree programme
Language
fi
Pages
119
Series
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Thesis advisor
Iiskola, Eero
Keywords
Other note
Citation