Elämyksellinen kukkakauppa. Visuaalisen viestinnän ja brändimielikuvan merkityksestä kukkakauppa-alalla.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
76+2
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee visuaalisen viestinnän ja brändimielikuvan merkitystä kukkakauppa-alalla. Tutkimuksen kohteena ovat kukkakauppa-alan nykytila Suomessa sekä ne keinot, joilla pieni kukkakauppa voi saavuttaa kilpailuetua erottumalla muista alan toimijoista houkuttelevuudessa ja elämyksellisyydessä. Tutkimuksessa hyödynnetään aineistoa, joka on kerätty haastattelemalla pienten kivijalkakukkakauppojen omistajia sekä kukkakauppa alan kattojärjestön edustajia. Lisäksi opinnäytetyössä esitellään omaleimaisen konseptin ja visuaalisen viestinnän avulla erottuvia kukkakauppa-alan kansainvälisiä edelläkävijöitä. Opinnäytteessä analysoidaan näiden referenssitoimijoiden erikoistumisen tapaa ja visuaalisen viestinnän rakentumista sekä pohditaan muista alan toimijoista erottumisen tuomaa kilpailuetua. Opinnäytetyön lopussa pohditaan tutkimustulosten pohjalta syntyneiden kehitysideoiden sovellettavuutta Suomeen. Tutkimuksen loppupäätelmistä on mahdollista johtaa työkaluja ja näkökulmia kukkakauppa-alan visuaalisen viestinnän ja brändinrakentamisen kehittämiseen.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Nieminen, Tarja
Keywords
brändi, visuaalinen viestintä, visuaalinen markkinointi, kukkakauppa, myymäläkonsepti, asiakaskokemus
Other note
Citation