Mercury removal in a pulse jet fabric filter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
Ene-47
Degree programme
Language
en
Pages
83+22
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia vähentää elohopeapäästöjä paineilmapuhdisteisessa letkusuodattimessa. Erityisesti tarkasteltiin biomassan ja jätteen sekapoltossa syntyviä elohopeapäästöjä, koska Euroopan unionin uusi jätteenpolttodirektiivi pyrkii rajoittamaan myös sekapoltossa syntyviä päästöjä. Työn kirjallisuusosuus koostuu kirjallisuustutkimuksesta, jossa selvitettiin elohopean käyttäytymistä savukaasuissa, elohopean poistoa letkusuodattimessa ja keinoja tehostaa elohopean pidätystä. Myös elohopeapäästöjä ja päästöjen aiheuttamia vaikutuksia arvioitiin. Saadut tulokset perustuivat uusimpiin saatavilla oleviin elohopeaa käsitteleviin tutkimustuloksiin. Kokeellisessa osassa tutkittiin puun ja jätteen (refuse derived fuel, RDF) sekapoltossa syntyviä elohopeapäästöjä käyttämällä erilaisia polttoaineiden seossuhteita. Elohopea- ja klooripäästöt mitattiin ennen ja jälkeen letkusuodattimen. Myös kaikissa kokeissa käytetyt polttoaineseokset ja syntyneet lentotuhkat analysoitiin. Elohopean erottumista letkusuodattimessa arvioitiin suoritettujen mittausten ja analyysien perusteella. Aikaisempien tutkimusten perusteella todettiin, että elohopea höyrystyy polttoprosessien aikana lähes täydellisesti ja pyrkii savukaasuissa pysymään kaasumaisena alkuaine-elohopeana, minkä takia sen poistaminen savukaasuista on vaikeaa. Kloori lisää elohopean höyrystymistä, mutta mahdollistaa myös tehokkaamman elohopean pidätyksen, koska kloorin hapettama elohopea voidaan poistaa letkusuodattimessa alkuaine-elohopeaa tehokkaammin. Kokeiden aikana elohopean pidätys tehostui merkittävästi jätteen osuuden, ja siten myös elohopean määrän, lisääntyessä polttoaineseoksessa. Tämä oli pääosin seurausta jätteen sisältämästä suuresta klooripitoisuudesta, mikä lisäsi elohopean hapettumista. Suuri pitoisuus palamatonta hiiltä lentotuhkassa saattoi myös osaltaan nostaa elohopean pidätystä absorboimalla kaasumaista elohopeaa. Kalkkikivi injektio savukaasukanavaan lisäsi selvästi hiukkasmaisen elohopean osuutta ennen letkusuodatinta.
Description
Supervisor
Zevenhoven, Ron
Thesis advisor
Savola, Tuula
Kouvo, Petri
Keywords
Other note
Citation