Triga-reaktorilla tuotettujen säteilyvaurioiden tutkiminen rauta-hiili-systeemissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93 s.
Series
Description
Supervisor
Hautojärvi, Pekka
Thesis advisor
Yli-Kauppila, Jouko
Keywords
Other note
Citation