Asiakkuudenhallinnan kehittäminen pk-yrityksessä - yrityksen strategian, prosessien ja järjestelmien yhteensovittaminen - Case Kopio Niini Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Suhdemarkkinointi, Asiakashallinta, Pk-yritykset
Other note
Citation