Historialliset volatiliteettimallit ja implisiittinen volatiliteetti parametrisessa value-at-risk estimoinnissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2003
Major/Subject
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Kansantalous, Rahoitusmarkkinat, Kurssivaihtelut
Other note
Citation