Home bioreactor –Local food from plant cell cultures

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Räty
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
This thesis investigates acceptance of plant cell-based cellular agriculture as food application that enables anyone to grow plant cells as a food in home environment. Cellular agriculture can transform food production by offering new sustainable alternative for food production that save agricultural space and resources. Cellular agriculture makes food production seasonless, cruelty free and it allows growing of rare species without harming the natural existence. Problem of this novel way of producing is that many of the production methods require highly trained professional. Lab environment may seem strange and this way of production is in early stages and attitudes differ toward this kind of development. In spite of that, now the technology is ready to offer these solutions to anyone. This thesis follows the design process of the home bioreactor that enables plant-based cellular agriculture. Constructive design research conceptualize the new product category in the future kitchen and investigates tangible aspects of the concept. Qualitative study shows reactions toward the topic. Social media outlets have worked as interactive channel between research group and enthusiast. This study used internet based Co-creation platform Owela in the beginning of the project to get the grasp of the attitudes toward the topic. This thesis presents the final concept and prototype of the home bioreactor. It shows how it would be positioned to the future markets and characterized the first consumer group of the product. It also reveals interesting difference of reception of the plant versus mammal based cellular agriculture. This work reveals how design can be tool which can provide important information and how even the designed prototype of the invention can offer important glimpse to the future.

Tämä opinnäytetyö tutkii kasviperäisen soluviljelyn hyväksyttävyyttä ruokasovelluksena, joka mahdollistaa kasvisolujen kasvattamisen ruoaksi kotiympäristössä. Soluviljely voi muuttaa ruoantuotantoa säästämällä viljelyalaa ja muita maatalouden resursseja. Solumaatalous tekee ruuan viljelystä kasvukaudessa riippumatonta, eläinten oikeudet huomioon ottavaa ja se mahdollistaa jopa harvinaisten kasvien solujen kasvattamisen haittaamatta niiden luonnollista esiintyvyyttä. Solujen käyttö ruoan tuotantoon voi vaikuttaa kuluttajasta oudolta ja usein tällaiset menetelmät tarvitsevat vielä korkeasti koulutetun henkilön. Kaikesta huolimatta tämä uusi tekniikka on valmista tarjoamaan nyt mahdollisuuden aloittaa kasvisoluviljelyn myös kotiympäristössä. Tämä opinnäytetyö seuraa muotoiluprosessia konstruktiivisen muotoilututkimuksen menetelmiä käyttäen, samalla konseptoiden uutta tuotekategoriaa. Laadullinen tutkimus keskittyy valottamaan kohderyhmän ennakkoluuloja sosiaalista mediaa ja yhteisökehittely Owela-alustaa hyödyntäen. Tämä työ esittelee lopullisen konseptin ja prototyypin kotibiorektorista, sen markkinoille sijoittumisesta, hahmottaa ensimmäistä kuluttajaryhmää ja paljastaa kiinnostavan eron kuluttajien ennakkoluuloissa verrattaessa eläin- ja kasviperäistä soluviljelyä. Lopuksi tämä työ myös osoittaa miten muotoilua voi käyttää työkaluna, joka tuottaa tietoa ja joka parhaimmillaan voi tarjota konkreettisen näkymän tulevaan.
Description
Supervisor
Jalas, Mikko
Thesis advisor
Miettinen, Eero
Keywords
bioreactor, biodesign, cellular agriculture, internet based co-creation, local food, kitchen appliance, design for debate
Other note
Citation