Kloorianisolien esiintyminen ja merkitys sisäympäristössä

No Thumbnail Available
Files
Liimatainen_Joe_2024.pdf (710.03 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-21
Department
Major/Subject
Kone- ja rakennustekniikka
Mcode
ENG3043
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkimus, jossa käsitellään kloorianisoleja sisäilmaongelmien aiheuttajana ja niiden esiintymistä erityyppisissä sisäympäristöissä. Kirjallisuustutkimuksessa käytetty aineisto koostuu tutkimusartikkeleista, konferenssijulkaisuista, ympäristöministeriön julkaisuista ja ohjeista sekä Suomen lainsäädännöstä. Tietoa korjausmenetelmiin käytetyistä tuotteista on kerätty muun muassa tuotetoimittajien verkkosivuilta. Työssä perehdytään kloorianisolien muodostumiseen, niiden aiheuttamiin haittoihin sisäympäristössä sekä kloorianisolien analysoinnissa ja näytteenotossa käytettyihin menetelmiin. Lisäksi työn lopussa esitellään keinoja, joiden avulla kloorianisolialtistusta voidaan vähentää. Sisäympäristöissä havaitut kloorianisolit ovat pääosin peräisin rakennusten puurakenteista, joissa on käytetty kloorifenolipohjaisilla puunsuoja-aineilla käsiteltyä puuta. Näiden puunsuoja-aineiden käyttö on nykyisin kielletty, joten uusissa rakennuksissa kloorianisoleja ei yleisesti havaita. Suurin osa rakennuksista, joiden sisäilmasta on havaittu kloorianisoleja on rakennettu tai korjattu vuosina 1930–1990. Kloorianisoleja muodostuu, kun käsitelty puu on riittävän kosteaa ja lämmintä, jotta puussa olevat mikrobit voivat metyloida kloorifenoleja kloorianisoleiksi. Kloorifenoleista muodostuvat kloorianisoliyhdisteet aiheuttavat sisäympäristössä voimakasta hajua, jota kuvaillaan usein tunkkaiseksi vanhan talon hajuksi. Ongelmarakennusten käyttäjät saattavat sekoittaa kloorianisolien hajun myös homeen hajuun. Haju on aistittavissa erittäin pienillä pitoisuuksilla ja se tarttuu tehokkaasti ympäröiviin materiaaleihin. Joissain tapauksissa altistuneet ovat raportoineet epämiellyttävän hajun lisäksi myös muita sisäilmaan liittyviä oireita, kuten silmien ja hengitysteiden oireilua ja astman muodostumista. Raportoitujen oireiden suoraa yhteyttä kloorianisoleihin ei ole kuitenkaan voitu kiistatta osoittaa. Toisaalta kloorianisoleihin liittyvää toksikologista tutkimusta ei ole myöskään tehty paljoa. Tutkimusten perusteella kloorianisolit saattavat kuitenkin hengitettynä demetyloitua takaisin myrkyllisiksi kloorifenoleiksi, mutta ilmiön laajuutta ei vielä tunneta tarkasti. Kloorianisoleista johtuvien sisäilmaongelmien korjaaminen täysin vaatii usein laajoja purkutöitä ja pintamateriaalien uusimista. Toisaalta esimerkiksi ilmanvaihdon tehostaminen, haitta-aineita sisältävien rakennusosien kapselointi ja rakennusosien tiivistäminen vähentävät tutkimusten perusteella kloorianisolien aiheuttamia sisäilmaongelmia merkittävästi.
Description
Supervisor
Vornanen-Winqvist, Camilla
Thesis advisor
Salonen, Heidi
Keywords
kloorianisolit, puunsuoja-aineet, sisäympäristö, sisäilmaongelmat
Other note
Citation