Kantaverkon sähköasemien automaatio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Sähkölaitos- ja valaistustekniikka
Mcode
1.18
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Description
Supervisor
Mörsky, Jorma
Keywords
Sähköasema-automaatio, paikallisautomaatio, mikroprosessori, moniprosessorijärjestelmät, integroitu valvonta ja suojaus
Other note
Citation