The role of data management in electronic health record systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
74+10
Series
Abstract
The shift from paper-based records to electronic health records (EHRs) has enabled comprehensive patient profiles and improved decision-making for healthcare professionals and patients. However, the lack of standardisation between EHR systems creates challenges with data sharing, hindering the full potential of EHRs. This research examines how EHR adoption influences care delivery and the challenges associated with utilising patient medical records to their full potential, focusing on interoperability issues. By employing a qualitative approach that combines a literature review with interviews with Finnish healthcare professionals, this research identifies the benefits of EHRs, and the challenges associated with the lack of interoperability. This research reveals the substantial benefits of interoperable EHR systems for patients and care providers, offering practical recommendations for improved health data management.

Siirtymä paperipohjaisista potilaskertomuksista sähköisiin on mahdollistanut kattavampien potilasprofiilien muodostamisen ja parantanut terveydenhuollon ammattilaisten sekä potilaiden päätöksentekoa. Erilaisten potilastietojärjestelmien standardoinnin puute luo kuitenkin haasteita tiedon jakamiselle näiden järjestelmien välillä, mikä rajoittaa sähköisten potilaskertomusten hyödyntämistä. Tämä tutkimus keskittyy sähköisten potilaskertomusten käyttöönoton vaikutukseen hoitojen toteuttamisessa sekä tutkii potilastietojen hyödyntämiseen liittyviä haasteita, erityisesti yhteentoimivuusongelmia. Tutkielmassa käytetään laadullista lähestymistapaa, joka yhdistää kirjallisuuskatsauksen haastatteluihin suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tutkimuksessa tunnistetaan sähköisten potilaskertomusten hyödyt ja yhteentoimivuuteen liittyvät haasteet. Tutkimus osoittaa, että yhteentoimivat potilastietojärjestelmät tuovat merkittävää hyötyä sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle. Yhteentoimivuusongelmat nousevat keskeiseksi haasteeksi sähköisten potilaskertomusten jakamisessa. Tutkimus tarjoaa suosituksia terveystietojen hallinnan parantamiseen.
Description
Thesis advisor
Koskinen, Kari
Keywords
interoperability, electronic health record, care delivery organisation, legislation
Other note
Citation