Helsingin viemäriverkoston tulvahallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli tarkastella Helsingin viemäriverkoston toimintaa poikkeuksellisissa sadetilanteissa. Työssä keskityttiin keskustan sekaviemäröidylle alueelle, koska siellä tulviminen on todennäköisintä ja syntyvät haitat ovat suurimpia. Viemärin tulvimispotentiaalia tarkasteltiin mallinnusohjelman avulla yhdellä todellisella sadetapahtumalla sekä kahdella teoreettisella mitoitussateella. Teoriaosuudessa keskityttiin sekaviemäriverkoston ylivuotoratkaisuihin ja niiden perusteella annettiin toimenpidesuosituksia, joilla tulvimishaittoja voidaan minimoida. Työssä pyrittiin mallintamaan heinäkuun 2004 poikkeuksellinen sadetapahtuma mahdollisimman tarkasti. Ilmatieteen laitokselta saadut sateen intensiteettitiedot kymmenen minuutin välein syötettiin malliin ja viemäriverkoston mallilla laskettiin keskusta-alueiden virtaamia ja pinnan nousua viemäreissä. Saadut tulokset olivat sopusoinnussa alueella tehtyjen havaintojen kanssa. Vaikka sadetapahtuma olikin poikkeuksellinen sateen keston suhteen, sateen intensiteetit eivät missään tilanteessa nousseet äärimmäisen korkeaksi. Näin ollen viemäriverkosto pystyi välittämään vedet jätevedenpuhdistamolle, jossa tosin jouduttiin turvautumaan ohituksiin. Viemäriverkoston mallin avulla tarkasteltiin viemäriverkoston toimintaa myös keskimäärin viiden ja keskimäärin 30 vuoden välein toistuvilla mitoitussateilla. Keskimäärin viiden vuoden välein toistuvalla mitoitussateella ei suurempia vahinkoja mallin mukaan synny. EN-standardin mukaan padotusta ei saisi tuollaisella sateella syntyä. Näin kuitenkin tapahtuu, joten parannettavaa siinä vielä on. Keskimäärin 30 vuoden välein toteutuvalla mitoitussateella tulvimista alkaa jo esiintyä laajasti ja aineellisia vahinkoja voi syntyä. Verkoston välityskyky alkaa tuolloin olla jo äärimmillään, joten vielä rankemmalla sateella vahingot voivat olla huomattavasti suurempia. Toimenpide-ehdotuksissa esiteltiin teoriaosuuden perusteella erilaisia ratkaisuja ylivuotojen hallintaan ja menetelmiä niiden vähentämiseksi. Tärkeintä olisi saada kokonaiskuva keskustan sekaviemäröidyn verkoston toiminnasta kuivan ja sateisen jakson aikana. Näin saavutetaan tasapaino ylivuotojen estämisen suhteen kuivana aikana ja niiden sallimisen suhteen poikkeuksellisilla sadetilanteilla. Myös meriveden nousun aiheuttama takaisinvirtaus verkostoon tulee estää.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Heinonen, Tuomo
Keywords
wastewater network, viemäriverkosto, wastewater modelling, verkostomallinnus, flood, tulva, flooding, verkoston hallinta, network management, ylivuodot, overflow, combined sewer overflow
Other note
Citation