Asiakasohjautuvan tuotantoyksikön tuotannonohjauksen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
03.22
Degree programme
Language
fi
Pages
120 + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Thesis advisor
Laintila, Ismo
Keywords
Other note
Citation