Advances in predictive maintenance planning of roads by empirical models

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHollmén, Jaakko, Dr., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.contributor.authorSirvio, Konsta Mikael
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Computer Scienceen
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorRousu, Juho, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.date.accessioned2017-09-12T09:04:10Z
dc.date.available2017-09-12T09:04:10Z
dc.date.defence2017-10-02
dc.date.issued2017
dc.description.abstractRoads constitute one of the most valuable asset group of a country. Road asset value is better preserved by preventive instead of corrective maintenance. Traditionally, road maintenance has been planned using mechanistic or hybrid models for estimation, prediction and optimisation. This thesis proposes a framework for road maintenance planning, where Road User Costs and Agency Costs are estimated and forecasted, road condition forecasted and future maintenance works optimised with empirical models. The concept is called predictive maintenance planning. Various empirical methods were combined and applied in sub-tasks of road maintenance planning. The methods included Sequential Input Selection Algorithm for variable selection, k-means++ for clustering, Principal Component Analysis for dimension reduction, Markov Chains, Ordinary Least Squares regression, Radial Basis Functions and Least Squares Support Vector Regression for forecasting and Genetic Algorithms and Variable Neighbourhood Search for optimisation. The research showed that accuracy of road condition forecasting can be increased with non-linear empirical models using collected data from the roads. The best method was Least Squares Support Vector Regression for multi-step ahead forecasting. The best applied optimisation method combined Parallel Genetic Algorithms with Variable Neighbourhood Search. The Thesis shows that accuracy can be increased and cost saved in road maintenance by a paradigm shift from mechanistic to empirical models in road maintenance planning.en
dc.description.abstractTiet muodostavat yhden arvoikkaimmista julkisista omaisuuseristä. Tieomaisuuden arvo säilyy ennakoivalla kunnossapidolla korkeampana kuin korjauskunnossapidolla. Perinteisesti tiestön kunnossapitoa on suunniteltu käyttämällä mekaanisia tai hybridimalleilla arviointiin, ennustamiseen ja optimointiin. Tässä väitöskirjassa ehdotetaan viitekehystä tiestön kunnossapidon suunnitteluun, jossa tienkäyttäjän ja tieviranomaisen kustannukset sekä tiestön kunto arvioidaan ja ennustetaan ja tulevaisuudessa tapahtuvat kunnossapitotoimet optimoidaan empiirisillä malleilla. Käsitettä kutsutaan ennustavaksi kunnossapidon suunnitteluksi. Useita empiirisiä menetelmiä yhdisteltiin ja sovellettiin tiestön kunnossapidon tehtävissä. Menetelmät sisälsivät peräkkäisen syötevalinnan algoritmin muuttujien valintaan, k-keskiarvot++ -menetelmän ryhmittämiseen, pääkomponenttianalyysin ulottuvuuksien pienentämiseen, Markovin ketjuja, tavallista pienimmän neliösumman regressiota, säteittäisperustafunktioita ja pienimmän neliön vektoritukiregressiota ennustamiseen sekä geneettisiä algoritmeja ja Variable Neighbourhood Search -menetelmää optimointiin. Tutkimus paljasti, että tiestön kunnon ennustamisen tarkkuutta voidaan kasvattaa epälineaarisilla empiirisillä malleilla käyttäen tiestöstä kerättyä tietoa. Paras menetelmä oli pienimmän neliön vektoritukiregressio usean aika-askeleen ennustamiseen. Parhaassa sovelletussa optimointimenetelmässä oli yhdistelty rinnakkaisia geneettisiä algoritmeja Variable Neighbourhood Search -menetelmään. Väitöskirja osoittaa, että tarkkuutta voidaan parantaa ja tiestön kunnossapidon kustannuksia pienentää muuttamalla ajatus- ja toimintamallia mekanistisista malleista empiirisiin tiestön kunnossapidon suunnittelussa.fi
dc.format.extent78 + app. 68
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-7594-5 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-7595-2 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/28039
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-7594-5
dc.language.isoenen
dc.opnCesar Queiroz, Cesa, Dr., Consultant in Roads and Transport Infrastructure, USA
dc.opnRöning, Juha, Prof., University of Oulu, Finland
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Sirvio, Konsta; Hollmén, Jaakko. 2008. Spatio-Temporal Road Condition Forecasting with Markov Chains and Artificial Neural Networks. In: Corchado, Emilio; Abraham, Ajith; Pedrycz, Witold (Editors). Proceedings of the 3rd International Workshop on Hybrid Artificial Intelligence Systems (HAIS’08), Springer Verlag, Burgos, Spain, 24.- 26. September, 2008, Pages 204-211. ISBN 978-3-540-87656-4. DOI: 10.1007/978-3-540-87656-4_26
dc.relation.haspart[Publication 2]: Sirvio, Konsta; Hollmén, Jaakko. Multi-year network level road maintenance programming by genetic algorithms and variable neighbourhood search. In: Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC2010) Workshop Madeira Island, Portugal, 19 – 22 September 2010, Pages 581-586. ISBN 978-972-8822-20-0. DOI: 10.1109/ITSC.2010.5625072
dc.relation.haspart[Publication 3]: Sirvio, Konsta; Hollmén, Jaakko. Forecasting road condition after maintenance works by linear methods and radial basis function networks. In: Honkela, Timo; Duch, Włodzisław; Girolami, Mark; Kaski, Samuel (Editors). Proceedings (Part II) of the 21st International Conference on Artificial Neural Networks, Espoo, Finland, June 14-17, 2011, Pages 405-412. ISBN 978-3-642-21737-1. DOI: 10.1007/978-3-642-21738-8_52
dc.relation.haspart[Publication 4]: Sirvio, Konsta; Hollmén, Jaakko. Multi-Step Ahead Forecasting of Road Condition Using Least Squares Support Vector Regression. In: Proceedings of European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence, and Machine Learning (ESANN), Bruges, Belgium, 23-25 April 2014, Pages 661-666. ISBN 978-287419095-7
dc.relation.haspart[Publication 5]: Sirvio, Konsta. Intelligent Systems in Maintenance Planning and Management. In: Kahraman, Cengiz; Onar, Sezi, Cevik (Editors). Intelligent Techniques in Engineering Management: Theory and Applications, Springer Publishing Company Incorporated, 2015, Pages 221-245. ISBN 3319179055 9783319179056. DOI: 10.1007/978-3-319-17906-3_10
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries166/2017
dc.revKolehmainen, Mikko, Prof., University of Eastern Finland, Finland
dc.revQueiroz, Cesar, Dr., Consultant in Roads and Transport Infrastructure, USA
dc.subject.keywordroad maintenance planningen
dc.subject.keywordroad maintenance optimisationen
dc.subject.keywordroad deteriorationen
dc.subject.keywordroad condition forecastingen
dc.subject.keywordlife cycle cost analysisen
dc.subject.keywordcondition-based maintenance planningen
dc.subject.keywordpreventive maintenanceen
dc.subject.keywordpredictive maintenance planningen
dc.subject.keywordtiestön kunnossapidon suunnittelufi
dc.subject.keywordtiestön kunnossapidon optimointifi
dc.subject.keywordtiestön rappeutuminenfi
dc.subject.keywordtiestön kunnon ennustaminenfi
dc.subject.keywordelinkaarikustannusanalyysifi
dc.subject.keywordkuntopohjainen kunnossapidon suunnittelufi
dc.subject.keywordennaltaehkäisevä kunnossapitofi
dc.subject.keywordennustava kunnossapidon suunnittelufi
dc.subject.otherTransport engineeringen
dc.subject.otherComputer scienceen
dc.titleAdvances in predictive maintenance planning of roads by empirical modelsen
dc.titleEdistysaskeleet tiestön ennustavassa kunnossapidon suunnittelussa empiirisillä malleillafi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2017_09_11_klo_13_04
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526075945.pdf
Size:
8.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format