Bakteerien toteaminen virtsasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Biokemia ja mikrobiologia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
fi
Pages
75+6
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli kartoittaa pikamenetelmiä bakteerien toteamiseksi ja Gram-positiivisten ja -negatiivisten bakteerien erottelemiseksi nestemäisistä näytteistä sekä tutkia yhden menetelmän soveltumista virtsanäytteiden tutkimiseen. Tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla voitaisiin todeta vähintään bakteeripitoisuus 10[3] - 10[4] PMY/ml virtsanäytteestä. Kirjallisuusosassa on tarkasteltu erilaisia pikamenetelmiä bakteerien toteamiseksi virtsanäytteistä sekä muista nestemäisistä näytteistä. Suurin osa virtsan bakteeripitoisuuden tutkimiseen tarkoitetuista menetelmistä perustuu joko erilaisiin entsymaattisiin reaktioihin tai bakteerien värjäykseen. Tutkimusosassa tutkittiin bakteerien värjäykseen perustuvan menetelmän soveltumista bakteerien toteamiseen virtsanäytteestä sekä bakteerien Gram-erotteluun. Tutkittavassa menetelmässä virtsanäyte suodatettiin ja suodattimelle jääneet bakteerit värjättiin. Tarkoituksena oli lisäksi poistaa väri spesifisesti Gram-negatiivisista bakteereista. Työssä etsittiin aluksi sopivaa suodatinmateriaalia, joka ei sitonut väriä. Lisäksi tutkittiin bakteerien esikäsittelyn vaikutusta värjäytymiseen. Erityisesti tarkasteltiin pH:n, detergentin ja kelaatin vaikutusta. Värjäyksessä käytettiin kationista toluidiinisinistä. Värin poistoa Gram-negatiivisista bakteereista kokeiltiin etanolin, asetonin ja etikkahapon avulla. Menetelmään soveltui positiivisesti varautunut suodatin, jolloin kationinen väri ei sitoutunut siihen ja ainoastaan bakteerit värjäytyivät. Kelaatti ja detergentti tehostivat bakteerien värjäytymistä merkittävästi. Menetelmä toimi parhaiten neutraalissa pH:ssa, jolloin taustaväriä ei esiintynyt. Väriä ei saatu poistettua spesifisesti Gram-negatiivisista bakteereista, joten menetelmällä saatiin määritettyä ainoastaan kokonaisbakteerimäärä. Värin voimakkuus oli verrannollinen bakteeripitoisuuteen. Menetelmä soveltui hyvin virtsanäytteille, kunhan näyte esisuodatettiin ennen varsinaista suodatusta. Esisuodatuksella poistettiin virtsan häiritseviä tekijöitä, jotka aiheuttivat taustaväriä. Menetelmällä voitiin todeta bakteeripitoisuus 10[6] PMY/ml, kun näytetilavuus oli 1 ml. Suuremmilla näytetilavuuksilla herkkyys kuitenkin parani ja näytemäärällä 10 - 20 ml voitiin todeta jo 10[5] PMY/ml.
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Scheinin, Leena
Keywords
Other note
Citation