Relaatiomalliin pohjautuva oliokeskeinen paikkatietojen hallinta Tampereen kaupungille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Tässä diplomityössä käsitellään relaatiomalliin pohjautuvaa oliokeskeistä paikkatietojen hallintaa. Työssä perehdytään tällä hetkellä voimassa oleviin ja vielä ehdotelmavaiheessa oleviin standardeihin, joiden avulla paikkatietojen hallinta voidaan järjestää oliokeskeisesti kaupallisissa relaatiotietokannoissa. Oliokeskeinen teknologia on tällä hetkellä vallitseva suuntaus niin ohjelmistotuotannossa kuin tiedonhallinnassakin. Oliotekniikan perusajatus on kuvata koko järjestelmä keskenään vuorovaikutuksessa olevia olioita. Oliokeskeisyys vastaa hyvin ihmisen tapaa hahmottaa maailmaa ja on siksi usein ohjelmistokehityksessä parempi tekniikka verrattuna tiettyihin laskentamalleihin pohjautuviin tekniikoihin. Paikkatietojärjestelmien oliokeskeisestä kehittämisestä on tehty paljonkin tutkimusta, mutta vasta viime vuosina paikkatietojen tallennukseen ja paikkatietovarastojen hallintaan on alettu käyttää oliokeskeisiä menetelmiä. Työssä esitellään MapInfo Corporationin SpatialWare-niminen tuote, joka mahdollistaa paikkatietojen hallinnan Oracle- Informix- tai DB2 -tiedonhallintajärjestelmissä. Mainittua tuotetta käyttäen tehtiin Tampereen kaupungille koetyö, jonka tarkoitus oli selvittää soveltuuko relaatiomalliin pohjautuva oliokeskeinen paikkatietojen hallinta kaupungin paikkatietojen hallintaan. Tästä koetyöstä on kuvaus tämän työn loppuosassa.
Description
Supervisor
Artimo, Kirsi
Keywords
object, olio, spatial data, paikkaatieto, relational model, relaatiomalli, relational data management system, relaatiotietokanta
Other note
Citation