Kotimaisen elokuva-alan rakenteet ympäristövastuullisuuden edessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
ARTS3005
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tämä taiteen opinnäytetyö käsittelee kotimaisen elokuva-alan rakenteita suhteessa ympäristövastuullisiin tuotantotapoihin. Työ pyrkii vastamaan kysymykseen siitä, miksi ekologisten tuotantojen tekeminen Suomessa on yhä haastavaa, vaikka käytännön tapoja päästövähennyksiin on olemassa. Työ pohjautuu pitkälti alan julkaisuihin ja tutkimuksiin maailmalta sekä omiin kokemuksiini kotimaiselta työkentältä viime vuosien ajalta. Työ valottaa joitakin niitä käytännön keinoja, joita ala on ottanut käyttöönsä viimevuosina siirtyessään ekologisemman tuotantomuodon äärelle, kuten päästölasku-reiden ja ekokoordinaattorien käyttöä ja ennen kaikkea purkaa niitä rakenteita, jotka ovat tämän toivotun kehityksen tiellä. Näihin esteisiin lukeutuu muun muassa luotettavan ja tasavertaisen datan keräys ja toisaalta puute, sekä Suomen hajanainen työkulttuuri, vapaaehtoisuuteen perustuva kestävyysajattelu sekä vihreään tuotantoon tähtäävän rahoituksen pula ja kansainvälisten yhteistuotantojen rahoitusmalli. Työ purkaa lyhyesti myös Suomen elokuvasäätiön vuoden 2020 ekokyselyn tuloksia ja heijastelee niitä alan todelliseen työkulttuuriin ja tahtotilaan. Lisäksi työ käsittelee ekologisuutta ja kestävän kehityksen ideologiaa teoreettisella tasolla suhteessa taiteen tekemiseen, koulutukseen ja toivottuun av-alan kasvuun. Työn tuloksena alasta rakentuu kokonaiskuva, jossa edelleen ympäristötoimien sisällyttäminen tuotantoihin, saatikka koko alalle, on sekavaa ja epämääräistä. Tahtotilaa teoriassa on, mutta toiminnan sijaan se jää useimmiten ainoastaan suunnitelmien ja puheiden tasolle. Pienellä alallamme on vaikutusvaltaa, mutta sen hyödyntäminen on vaikeaa, kun yhteistä säätelyä ei ole olemassa. Samaan aikaan kilpailemme pienistä resursseista ja tuotantoyhtiöille ei ole kannattavaa priorisoida vihreämpää tuotantomallia ilman, että yhtiöiden tuottavuus tai sisällön laatu vaarantuisivat. Kun suoraa taloudellista hyötyä tai edes jonkinasteista kannattavuutta ei ole tarjolla, siirtyvät teot sanoiksi ja vastuu vieritetään yrityksiltä yksilöille. Alallamme tuntuu olevan huutava pula selkeästä ohjeistuksesta, joka määrittäisi miten toimia kestävän kehityksen mukaisesti, miten se rahoitetaan ja miten se pystytään kääntämään alan sisäiseksi standardiksi, joka sitoisi kaikkia mukanaolevia osapuolia
Description
Supervisor
Haavisto, Miia
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
kotimainen elokuva-ala, audiovisuaalinen sektori, ekologisuus, vherryttäminen, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, taide ja ympäristö, elokuvarahoitus
Other note
Citation