Vanha teollisuusrakennus asuinympäristössä - asuntoalue Jokelan vanutehtaan tontille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee Tuusulan kunnan Jokelassa sijaitsevan vanhan teollisuusmiljöön sopeuttamista osaksi ympärille kasvavaa asuinaluetta. Työssä on kaksi osaa: kohdetontilla sijaitsevan 1920- ja 1950-luvuilla rakennetun 2-kerroksisen vanhan vanutehtaan sopeuttaminen uuteen tilanteeseen sekä tontilla käyttämättä olevan rakennusoikeuden hyödyntäminen alueella meneillään olevan kaavoitustyön hengen mukaisesti. VANUTEHDAS Vanutehtaan tulevaisuutta tutkivassa osassa rakennus on suunniteltu vaihtoehtoisesti joko asuinaluetta palvelevaksi rakennukseksi tai asuintaloksi. Näistä pääpaino on jälkimmäisessä. Asuintaloratkaisussa vanutehtaan uudempi osa on esitetty osittain purettavaksi. Purku rajautuu talon pilarilinjoihin ja avaa massan keskelle suojaisan sisäpihan. Tehtaaseen sijoitetut asunnot on pääosin suunniteltu useampikerroksisiksi huoneistoiksi, joihin kuljetaan suoraan piha-alueelta. Ratkaisun perusteena on osaltaan rakennuksen korkea huonekorkeus, joka sallii asuntojen sisäiset parviratkaisut. Toisaalta koska kohde sijaitsee maaseututaajamassa, on suunnittelussa haluttu välttää puhtaasti kerrostalomaisia asuntoratkaisuja. Jokelan vanutehtaan kerrosala on esitetyssä asuintalomuodossa 2420 m[2] ja huoneistoala 1980 m[2]. PARI- JA RIVITALOALUE Jokelan vanutehtaan tontti on kooltaan 21320 m[2]. Tuusulan kunnan alueelle suositteleman tehokkuuden puitteissa on käyttämätön rakennusoikeus hyödynnetty suunnittelemalla tontille pari- ja rivitaloja. Rakennusten suunnittelussa on lähtökohtana ollut maaseudun työläisasuntojen arkkitehtuurin perinne sekä ympäröivä teollinen miljöö. Taloissa toistuva perusasunto muodostuu kaksikerroksisesta asuinosasta sekä sisäpihan ympärille kiertyvästä yksikerroksisesta huolto- ja pesutilojen ketjusta. Sisäpiha rajautuu aidalla rakennusmassojen välissä kulkevaan kotikujaan. Peilautuessaan kotikujan suhteen pari- ja rivitalot muodostavat tontilla hallitsevana olevan vanutehtaan mittakaavaan sopeutettuja suorakaiteenmuotoisia kortteleita. Näiden ulkokehän muodostavat talojen sisäänkäyntijulkisivut ovat yleisilmeeltään valkoiseksi rapattuja. Kortteleita halkovia kotikujia reunustavat rakennukset ovat puisia. Asuntojen pohjaratkaisut on suunniteltu elinkaariasumisen periaatteita noudattaen. Perusasuntotyypin muodostavaa 168 m[2] asuntokokonaisuutta voidaan jakaa usealla eri tavalla pienempiin itsenäisiin huoneistoihin erottamalla porrashuone ja tuulikaappi väliseinällä alakerran asunnosta. Perusjaon muodostavat alakerta, yläkerta ja tarvittaessa suoraan tuulikaappiin avautuva sivuasunto. Rivi- ja paritalojen yhteenlaskettu kerrosala on 3370 m[2] ja huoneistoala 2688 m[2]. Koko asuinalueen kerrosala on 5990 m[2], joka kohdetontilla johtaa tehokkuuteen e= 0,28.
Description
Supervisor
Siitonen, Tuomo
Keywords
Other note
Citation