Profilointi ja vakuutusriskin arviointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Vakuutusriskin arvioiminen ja onnistunut riskinvalinta ovat tärkeä osa vakuutusyhtiöiden riskienhallintaa ja liiketoiminnan kannattavuudesta huolehtimista. Vakuutusriski on peräisin liiketoiminnan perusluonteesta ja vakuutusyhtiöillä on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia riskienhallinnasta uusia vakuutussopimuksia solmiessaan. Teknologian kehitys ja saatavilla olevien henkilötietojen määrän kasvu mahdollistaa vahinkovakuutusyhtiöille uusien menetelmien, kuten profiloinnin hyödyntämisen. Toisaalta se luo asiakkaiden näkökulmasta myös uusia tietoturvauhkia. Työn tavoitteena on selittää vahinkovakuutusyhtiöiden motivaatiota pyrkiä profiloimaan asiakkaitaan osana vakuutusriskin arviointia. Lisäksi työssä pyritään avaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen luomia rajoituksia vakuutusriskin arvioinnille. Työ tarkastelee aihepiirin käsitteitä, yhdistelee tieteellistä kirjallisuutta oikeuskirjallisuuteen ja nostaa esiin vahinkovakuuttamisen kannalta olennaisia havaintoja. Tuloksena saatiin selville, profilointi mahdollistaa perinteisiä menetelmiä tarkemman ja tehokkaamman vakuutusriskin arvioinnin. Tämä osaltaan tukee vahinkovakuutusyhtiöiden riskienhallintaa ja päätöksentekoa. Pääosan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksista todettiin rajoittavan vakuutusriskin arviointia, mutta myös laajemmin vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa. Esimerkkejä näistä ovat henkilötietojen säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät rajoitukset sekä vaatimus ihmisen osallisuudesta vakuutuspäätöksiin. Vahinkovakuutusyhtiöt eivät siis tietosuoja-asetuksen puitteissa kykene hyödyntämään saatavilla olevien henkilötietojen täyttä liiketoimintapotentiaalia.
Description
Thesis advisor
Hietanen-Kunwald, Petra
Keywords
profilointi, vahinkovakuutus, vakuutusriski, tietosuoja-asetus
Other note
Citation