Etätunnisteantennin tuotelaatutekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tässä työssä käsitellään HF- ja UHF-taajuuksilla toimivien RFID-etätunnisteantennien tuotelaatutekijöitä sekä niiden tärkeyttä etätunnistevalmistajan näkökulmasta. Työssä esitellään etätunnisteen valmistusprosessin eri vaiheet ja tutkitaan, mitä vaatimuksia nämä asettavat etätunnisteantennille sekä antenniradalle. Lisäksi tarkastellaan etätunnisteantennin luotettavuus- sekä RF-ominaisuuksia. Työssä tarkastellaan lyhyesti myös etätunnisteantennin valmistukseen liittyviä kustannus- ja ympäristötekijöitä sekä vertaillaan eri antennimateriaalien hyviä ja huonoja puolia. Tarkastelu pohjautuu suurelta osin kirjallisuusselvitykseen sekä Intune Circuits Oy:n työntekijöiden näkemyksiin. Tärkeimmiksi tuotelaatutekijöiksi osoittautuivat korkea saanto sekä vähäinen antenniradan dimensioiden vaihtelu. Nämä tekijät ovat kriittisiä etätunnisteen valmistusprosessin kannalta, jolloin jo pienetkin muutokset niissä saavat aikaan merkittäviä ongelmia valmistusprosessin eri vaiheissa. Yksittäisen antennin osalta tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat johtimien leveys sekä metallikerroksen paksuus, sillä antennin valmistuksesta aiheutuva normaali vaihtelu näissä tekijöissä vaikuttaa eniten koko etätunnisteen RF-ominaisuuksiin.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Alho, Juha-Pekka
Huhtasalo, Lauri
Keywords
transponder, RFID, transponder manufacturing process, etätunniste, antenna web, etätunnisteen valmistusprosessi, etched antenna, antennirata, chip attachment, etsattu antenni, converting, sirunkiinnitys, konvertointi
Other note
Citation