Naapurit, Helsinki – Kuvituksen rooli graafisessa suunnitelussa ja omassa työskentelyssä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
76 + 112
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyöni on produktiopainoitteinen tutkielma, jossa tarkoitukseni oli oppia yleisesti ymmärtämään paremmin omaa työskentelyäni piirtäjänä, kuvittajana ja graafisena suunnittelijana sekä vastata kysymyksiin: mikä on kuvituksen rooli graafisessa suunnittelussa yleisesti ja omassa työskentelyssäni ja miten tämä rooli ilmenee opinnäytetyöni produktio-osuudessa ja sen työstämisessä? Metodini oli tehdä useita versioita ennakkoon määritellystä määrästä kuvia, dokumentoida prosessi työpäiväkirjan ja luonnosten muodossa sekä analysoida työskentelyä jälkeenpäin. Luonnoksia ja valmiita piirustuksia vertailemalla opin ymmärtämään minkälainen ilmaisu oli minulle tämän projektin yhteydessä luontaista. Kuvituksen rooli omassa työskentelyssäni ja opinnäytetyöni produktio-osuudessa on ensi­sijaisesti ollut oman graafisen suunnittelun ”työkalupakin” kokoamista. Projekti oli tärkeä askel tavoitteitani kohti ja uskon, että aiheeseen perehtyminen edisti tekijyyttäni haluamaani suuntaan. Työn produktio-­osan muodostaa Naapurit, Helsinki -kirja, jonka toimitustyö on tehty yhteistyössä ystäväni, kuvataiteilija ja kuvataidepedagogi, Elina Ylhäisin kanssa. Julkaisuun kootut tarinat ovat anonyymejä, meille tuttujen ja tutun tuttujen kautta kulkeutuneita arkisia kertomuksia naapurusten rinnakkain­elosta. Tarinat on koottu pääkaupunkiseudulta ja ne ovat paikannettavissa posti­numeroiden perusteella. Tarinoita kerätessä annoimme melko vapaat kädet naapuruuden määrittämiseen. Joukossa on kertomuksia kämppiksistä tuntemattomiin henkilöihin, joihin olemme kiinnittäneet huomiota kotimme lähistöllä.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
graafinen suunnittelu, kuvitus, piirtäminen, piirtämisen taito, kirja, taiteellinen tutkimus
Other note
Citation