Wideband Time-Based Data Converters

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2022-11-22
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
114 + app. 68
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 157/2022
Abstract
Rapid development of integrated circuit (IC) technologies has enabled the emergence of powerful and energy-efficient electronic systems such as smart phones. Nowadays, such devices can process immense amounts of data, which places stringent requirements on wireless data transmission and reception. The new fifth generation (5G) standard supports wide bandwidths and high data rates, which necessitates high-speed analog-to-digital converters (ADCs). The ongoing CMOS process scaling continues to improve the performance of digital circuits, while posing additional challenges for the circuit structures used for the necessary analog functions. Hence, digital-intensive ADC solutions are needed to realize high-performance ADCs in modern CMOS processes. One such design approach is time-based ADCs, where analog information is mapped to the time intervals of a digital signal, and is processed by mostly digital circuit structures.  This work explores techniques related to time-based and digital-intensive analog-to-digital (A/D) conversion in terms of voltage-to-time (V/T) and time-to-digital (T/D) conversion. One of the central outcomes of the research is the use of a cyclic-coupled ring oscillator (CCRO) to achievesub-gate-delay time resolution in a time-to-digital converter (TDC). Two prototype ICs are implemented in a 28-nm CMOS process to demonstrate the circuit concepts developed in this work. The first prototype IC demonstrates a 100--750-MS/s CCRO-TDC, which achieves a peak linear resolution of 9.29 bits and a sub-gate-delay time resolution of 4.4 ps. The results verify the robust delay interpolation provided by the CCRO, and highlight the potential of CCROs in time-domain converter applications. The second prototype IC demonstrates the application of time-interleaving (TI) to the time-based converter. The IC contains a time-based TI-ADC with 2-GS/s sample rate and 40-dB SNDR, as well as a 1.5-GS/s TI-TDC with a 10.1-bit linear resolution at 2.3-ps time resolution. The implemented designs demonstrate the effectiveness of the developed time-based circuit concepts in the context of wideband time-based ADCs.

Integroitujen piirien nopea teknologinen kehitys on mahdollistanut entistä laskentakykyistempien ja energiatehokkaampien järjestelmien, kuten esimerkiksi älypuhelimien, toiminnan. Nykypäivän älypuhelimet käsittelevät valtavan määrän tietoa, mikä myös vaatii suuren langattoman tiedonsiirtonopeuden. Uusi viidennen sukupolven radiostandardi tukee suuria kaistanleveyksiä ja vastaavia korkeita tiedonsiirtonopeuksia, jotka puolestaan vaativat nopeita analogia-digitaalimuuntimia (A/D-muunnin). CMOS-teknologian skaalaus parantaa digitaalisten piirien toimintaa jatkuvasti, mutta se heikentää samanaikaisesti analogisten piirien toimintaa. Tästä syystä digitaalisiin piirirakenteisiin pohjautuvia ratkaisuja tarvitaan korkean suorituskyvyn A/D-muuntimien toteuttamiseksi moderneilla CMOS-teknologioilla. Yksi lähestymistapa on aikapohjaiset A/D-muuntimet, jotka muuntavat ensin analogisen jännitesignaalin aikatasoon, missä sen sisältämä tieto käsitellään digitaalisilla piirirakenteilla tarkkaa ajoitusta hyödyntämällä. Tämä työ tutkii aikapohjaisiin A/D-muuntimiin liittyviä menetelmiä tarkastelemalla jännite-aika sekä aika-digitaali -muunnoksia. Yksi työn keskeisistä tuloksista on syklisesti kytketyn silmukkaoskillaattorin (engl. cyclic-coupled ring oscillator, CCRO) hyödyntäminen tarkan aikaresoluution saavuttamiseksi aika-digitaalimuuntimessa. Työssä on suunniteltu ja toteutettu kaksi prototyyppisirua 28 nanometrin CMOS  teknologialla, jotka havainnollistavat työssä kehitettyjä piirimenetelmiä. Ensimmäinen prototyyppisiru sisältää 100--750 megahertsin CCRO aika-digitaalimuuntimen, joka saavuttaa 9.29 bitin lineaarisen resoluution sekä 4.4 pikosekunnin aikaresoluution. Mitatut tulokset todentavat CCRO:n toteuttaman joustavan viiveinterpoloinnin sekä korostavat CCRO-rakenteen potentiaalia aika-digitaalimuuntimissa. Toinen prototyyppisiru havainnollistaa aikalomituksen hyödyntämisen aikapohjaisessa A/D-muuntimessa. Prototyyppisiru sisältää 2 gigahertsin aikalomitetun aikapohjaisen A/D-muuntimen, joka saavuttaa 40 desibelin signaali-kohina-särösuhteen. Siru sisältää lisäksi 1.5 gigahertsin aikalomitetun aika-digitaalimuuntimen, joka saavuttaa 10.1 bitin lineaarisen resoluution 2.3 pikosekunnin aikaresoluutiolla. Prototyyppisiruilta mitatut tulokset näyttävät työssä esitettyjen menetelmien tehokkuuden ja soveltuvuuden korkean nopeuden A/D-muuntimiin.
Description
Supervising professor
Ryynänen, Jussi, Prof., Aalto University, Department of Electronics and Nanoengineering, Finland
Thesis advisor
Kosunen, Marko, Dr., Aalto University, Finland
Unnikrishnan, Vishnu, Dr., Tampere University, Finland
Keywords
integrated circuits, time-based, analog-to-digital converter, voltage-to-time converter, time-to-digital converter, integroidut piirit, aikapohjainen, analogia-digitaalimuunnin, jännite-aikamuunnin, aika-digitaalimuunnin
Other note
Parts
 • [Publication 1]: V. Unnikrishnan, O. Järvinen, W. Siddiqui, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. Data Conversion With Subgate-Delay Time Resolution Using Cyclic-Coupled Rings Oscillators. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Vol. 29, no. 1, pp.203–214, November 2020.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202105126700
  DOI: 10.1109/TVLSI.2020.3031028 View at publisher
 • [Publication 2]: O. Järvinen, V. Unnikrishnan, I. Kempi, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. Design of Cyclic-Coupled Ring Oscillators with Guaranteed Maximal Phase Resolution. In IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 4 pages, May 2022
 • [Publication 3]: V. Unnikrishnan, O. Järvinen, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. Injection Locking of Ring Oscillators With Digitally Controlled Delay Modulation. In IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 4 pages, October 2020.
  DOI: 10.1109/ISCAS45731.2020.9181057 View at publisher
 • [Publication 4]: O. Järvinen, V. Unnikrishnan, I. Kempi, S. Porrasmaa, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. Energy-Efficient Cyclic-Coupled Ring Oscillator With Delay-Based Injection Locking. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, Vol. 69, pp. 3709–3713, May 2022.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202209215670
  DOI: 10.1109/TCSII.2022.3176805 View at publisher
 • [Publication 5]: O. Järvinen, V. Unnikrishnan, W. Siddiqui, T. Korhonen, K. Koli, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. A 100–750 MS/s 11-Bit Time-to-Digital Converter With Cyclic-Coupled Ring Oscillator. IEEE Access, Vol. 9, pp. 48147–48156, March 2021.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202104072810
  DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3068838 View at publisher
 • [Publication 6]: O. Järvinen, I. Kempi, V. Unnikrishnan, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. Fully Digital On-Chip Wideband Background Calibration for Channel Mismatches in Time-Interleaved Time-Based ADCs. IEEE Solid-State Circuits Letters, Vol. 5, pp. 9–12, January 2022.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202202161942
  DOI: 10.1109/LSSC.2022.3145918 View at publisher
 • [Publication 7]: O. Järvinen, V. Unnikrishnan, I. Kempi, K. Stadius, M. Kosunen and J. Ryynänen. A 1.5-GS/s 10-fJ/step 10-bit Linear Resolution Time-Interleaved Time-to-Digital Converter With Inherent Nonlinearity Cancellation. Submitted to IEEE Journal of Solid-State Circuits, April 2022
Citation