Indoor signal strength based tracking using Bluetooth 4.0

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Systeemitekniikka
Mcode
AS-74
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 70
Series
Abstract
The thesis studies how the received signal strength indicator (RSSI) can be used for providing position estimates of a moving target in an indoor environment. Tests confirmed the fast fading as the biggest source for variance in RSSI measurements. Measurements were done using both classic Bluetooth and Bluetooth low energy technology, both of which are part of the new Bluetooth 4.0 specification. Signal propagation was simulated using 2-dimensional ray tracing. Based on the ray tracing a RSSI distribution map was created. The RSSI map allowed conversion from RSSI measurements to position estimates. Individual position estimates were combined by utilising the floor plan as a way for removing target's impossible movement patterns between two time instances. Tracking system accuracy was evaluated in a typical office environment which had both heavy and light walls. The surface area of the test area was 600 square meters. Three access points where used for tracking. The test run gave as average position estimate error of 1.6 meters and maximum error of less than 4.0 meters.

Työssä tutkittiin miten vastaan otetun signaalin voimakkuuden indikaattoria (RSSI) voidaan käyttää paikkatiedon estimointiin. Mittauksissa havaittiin, että suurin epätarkkuuden aiheuttaja RSSI lukemalle on nopea häipyminen. Tämä on linjassa kirjallisuuden kanssa. Työn mittauksista osa tehtiin niin sanottua klassista Bluetooth:ia käyttäen ja osa uudella Bluetooth low energy teknologialla joka on osana Bluetooth 4.0 määrittelyä. Signaalin etenemistä simulointiin ray trace-tekniikalla ja sen avulla luotiin RSSI-jakaumakartta. Kartan avulla RSSI-mittauksista voitiin muodostaa paikkaestimaatteja. Yksittäisten paikkaestimaattien tarkkuutta parannettiin yhdistämällä perättäisten mittausten informaatiota käyttäen hyväksi karttatietoa sekä olettaen seurattavalla kohteella olevan rajoitettu maksiminopeus, jolla se voi edetä. Työn paikannusjärjestelmän keskipaikannusvirhe normaalissa toimistoympäristössä oli noin 1.6 metriä ja maksimivirhe alle 4 metriä. Toimistotilan koko oli noin 600 neliömetriä ja tilassa käytettiin kolmea paikanninta Bluetooth laitteiden etsintään.
Description
Supervisor
Koivo, Heikki
Thesis advisor
Savolainen, Mikko
Keywords
tracking, paikannus, Bluetooth low energy, Bluetooth, RSSI, sisätila, fading, RSSI, häipymä
Other note
Citation