Teknistieteellisen tiedon näkyvyyden mittaaminen : esiselvitys mahdollisuuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
J Muu elektroninen julkaisu
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
31
Series
Description
Keywords
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011771