Pneumaattinen servo-ohjattu murtumisvastusmittauslaitteisto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Karjalainen-Roikonen, Päivi
Keywords
Other note
Citation