Dieselmoottorin ahtoilman kostuttaminen NOx-päästöjen vähennyskeinona

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
90 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Häkkinen, Pentti
Thesis advisor
Ylinen, Esa
Keywords
NOx emission reduction, CASS, HAM, HAM, CASS, NOx-päästöt, combustion air humidification, ahtoilman kostutus
Other note
Citation