Hyperbolisten ryhmien pinta-aliryhmät

No Thumbnail Available
Files
Korkeala_Leevi_2018.pdf (406.33 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018-07-02
Department
Major/Subject
Matematiikka ja systeemitieteet
Mcode
SCI3029
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Tutustutaan Gromovin konjektuuriin ja määritellään hyperbolisen pinta-aliryhmän määritelmän kannalta oleellisia ryhmäteorian ja topologian käsitteitä ja havainnollistetaan niitä esimerkein. Määritelmien jälkeen tarkastellaan erästä relaatiosta muodostettua hyperbolista ryhmää ja etsitään sille epätriviaali pinta-aliryhmä.
Description
Supervisor
Hollanti, Camilla
Thesis advisor
Kangaslampi, Riikka
Keywords
Gromovin konjektuuri, hyperbolinen ryhmä, pinta-aliryhmä, ryhmäteoria, topologia, algebrallinen geometria
Other note
Citation