Market making with greeks-based risk management in illiquid options market

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-22
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
44 + 2
Series
Abstract
This thesis develops an algorithmic, portfolio-wide options market making strategy designed to maximize short-term revenue while managing portfolio risk through a limit order tilting policy and delta-hedging in an illiquid options market. The tilting policy aims to achieve a gamma or vega-neutral portfolio, with risk parameters depending on the market maker’s preferences. Delta risk is managed by taking positions in liquid underlying futures. The strategy undergoes testing against historical data, comparing results with those of a naive market maker and demonstrating distinctly positive outcomes. In contrast to concurrent dynamic programming-based literature, the thesis provides a relatively simple, easily communicable, and practical closed-form solution for options market makers. This thesis is notably the first to incorporate transaction fees directly into the objective function and apply relative order placing distances. Additionally, this thesis is pioneering in the field of options market making in crypto derivatives research. Future work is proposed to transition existing dynamic programming-based strategies to closed-form approximations with transaction costs and to incorporate quantitative measures of the speed-sophistication trade-off in market making literature.

Tässä diplomityössä kehitetään portfolion laajuinen markkinantakausstrategia, joka pyrkii maksimoimaan lyhyen aikavälin tuoton samalla halliten portfolion riskiä epälikvidissä optiomarkkinassa. Portfolion riskinhallinta perustuu gamma- ja vegariskin hallintaan dynaamisella osto- ja myyntitarjoustasojen säätelyllä. Delta-riskiä puolestaan hallitaan kohde-etuutena olevan likvidin futuurin omistusmäärää säätämällä. Kehitetyn strategian toimivuutta kokeillaan historiallisella datalla ja tarkastellaan suhteessa naiivin markkinatakaajan suoriutumiseen positiivisesti edukseen erottauvilla tuloksilla. Verratuna tämänhetkiseen kirjallisuuteen, joka perustuu pitkälti dynaamiseen ohjelmointiin, diplomityössä esitetään yksinkertaisempi, helpommin ymmärrättevä ja käytännön läheisempi analyyttinen ratkaisu. Työ on myös tiedettävästi ensimmäinen, joka yhdistää kaupankäyntikulut osaksi maksimoitavaa funktiota ja soveltaa suhteellista tarjouksenasetusetäisyyttä absoluuttisen sijaan. Lisäksi diplomityö on edelläkävijä kryptovaluuttaoptioiden algoritmisessä markinnatakauksessa. Työ ohjaa tulevaa tutkimusta kohti analyyttisesti ratkaistavia markkinatakausmenetelmiä ja painottaa transaktiokulujen tärkeyttä osana ratkaisua. Lisäksi työ havaitsee tarpeelliseksi algoritmien nopeuden ja tarkkuuden tasapainon tutkimisen markkinatakauskirjallisuudessa.
Description
Supervisor
Kivelä, Mikko
Thesis advisor
Oila, Artturi
Keywords
market making, illiquid options, portfolio risk management, order tilting
Other note
Citation