Enabling Broadband Services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
Tik-79
Degree programme
Language
en
Pages
x + 51
Series
Abstract
Tiedonsiirtoverkkojen nopea kehittyminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on mahdollistanut laajakaistaverkkojen rakentamisen. Laajakaistaverkoissa voidaan tarjota monipuolisempia palveluita kuin perinteisissä kapeakaistaverkoissa, kuten esimerkiksi puhelinverkossa. Näitä palveluita ovat mm. erilaiset digitaaliset videopalvelut sekä muut multimediapalvelut. Pelkkä laajakaistainen tiedonsiirtoverkko ei kuitenkaan yksinään riitä palveluiden toteuttamiseen, vaan tarvitaan myös erilaisia tukitoimintoja. Tukitoiminnot sisältävät esimerkiksi navigoinnin, laskutuksen, käyttörajoitukset sekä erilaiset turvallisuustoiminnot. Tässä työssä käsitellään näitä yleisimpiä laajakaistapalveluiden tarvitsemia tukitoimintoja. Lisäksi tutustutaan erääseen suunniteltuun laajakaistapalveluympäristöön, Digital Audio-Visual Councilin DAVIC-arkkitehtuuriin.
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Thesis advisor
Lahtinen, Pekka
Keywords
broadbank services, ATM, ATM, DAVIC, enabling functions, laajakaistapalvelut, DAVIC, tukitoininnot
Other note
Citation