An adaptive method to achieve speaker independence in a speech recognition system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-61
Degree programme
Language
en
Pages
55
Series
Abstract
Tässä diplomityössä etsitään tapoja parantaa puheentunnistimen tarkkuutta, kun tunnistinta ei ole opetettu käyttäjän puheella. Työssä tarkastellaan useita tapoja vaikuttaa tähän, alkaen tunnistimen perusmallin valinnasta tekniikoihin, joilla yritetään vähentää taustakohinan vaikutusta ja mukauttaa eli adaptoida puheen malli käyttäjän puhetyylin mukaan. Sekä kohinan kompensointi että mallin mukauttaminen tapahtuu laitetta käytettäessä, eikä mitään opetusistuntoa vaadita. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, kun yritetään tehdä julkista palvelua, kuten esimerkiksi automaattista lennonvarausjärjestelmää, eikä käyttäjää voida vaivata opetusistunnolla. Työssä käytetty tunnistin perustuu kätkettyihin Markov-malleihin. Tunnistimen perusrakenneyksikkönä kokeillaan yhden foneemin sijasta käyttää siirtymää yhdestä foneemista toiseen ja huomataan, että jälkimmäinen toimii paremmin vastaavalla määrällä parametrejä. Kepstrien keskiarvojen normalisoinnilla yritetään kompensoida tekijöitä, jotka muuttavat irrotettuja piirteitä konsistentisti. Tämä menetelmä toimii kohtuullisen hyvin. Puheen mallin adaptoimiseen käytetty algoritmi johdetaan maksimi a posteriori -adaptoinnista ja itseorganisoituvista kartoista. Adaptaatio toimii hyvin yhden foneemin mallilla, mutta foneemien siirtymiä käytettäessä tulokset eivät juurikaan parane syistä, jotka esitetään työssä.
Description
Supervisor
Oja, Erkki
Thesis advisor
Kurimo, Mikko
Keywords
speech recognition, speaker adaptation, speaker compensation, hidden Markov models, self-organizing map, features of speech, puheentunnistus, puhuja-adaptaatio, puhujan kompensoiminen, kätketyt Markov-mallit, itseorganisoituva kartta, puheen piirteet
Other note
Citation