1:20 000-kaavaisen maaperäkartan valmistus geologisen tutkimuslaitoksen, maatalouden tutkimuskeskuksen ja maanmittaushallituksen yhteistyönä peruskartan uudistus- ja täydennystöiden yhteydessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
124 s. + liitt. 1
Series
Description
Supervisor
Halonen, R. S.
Keywords
Other note
Citation