”Niin ei niistä presidenttejä ole tulossa” – diskurssianalyysi peruskoulupuheesta mediassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
21 + 6
Series
Abstract
Kandidaatin tutkielma lähtee selvittämään, millainen on se peruskoulutodellisuus, jota mediassa luodaan uutisoitaessa peruskoulusta. Peruskoulu on useasti uutisotsikoissa. Lähden selvittämään, kuinka tämä uutisointi eroaa omasta kokemuksestani peruskoulun kentällä kuvataidekasvattajana. Aineistona on Ylen, Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien materiaalia hakusanalla peruskoulu aikaväliltä 1.1.2016 – 31.1.2021. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat olivat levikiltään vuonna 2020 Suomen kaksi suurinta painettua mediaa. Yle antaa verovaroilla tuettuna instituutiona taloudellisesti riippumattomimman kuvan. Aineistoa on tutkittu diskurssianalyysin keinoin, tavoitteena löytää teemoittelun avulla diskurssit sekä keinot, joilla näitä diskursseja on luotu. Diskurssit on omien erityispiirteidensä perusteella jaettu kolmeen diskurssikategoriaan. Analyysissa on tämän lisäksi nostettu jokaiseen diskurssiin esimerkkejä aineistosta, sekä eritelty esimerkeistä löytyviä tyypillisiä ilmentymiä kategorioille. Tutkielmassa havaittiin diskurssien päällekkäisyys uutisoinnissa, eri diskurssit voivat siis esiintyä samanaikaisesti uutisessa. Diskurssien kategorisoinnissa on painotettu kategorioiden eroja yhtäläisyyksien sijaan erottelun mahdollistamiseksi. Uutisointi välttää absoluuttisen totuuden tuoman painotaakan, ja keskittyykin tämän sijaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sekä sosiaalisen todellisuuden luomiseen, joka heijastuu myös kasvatukseen ja peruskouluun. Peruskoulu, kuten sosiaalinen todellisuuskin on alati muuttuva, ja täten myös tämä kandidaatin tutkielma on yksi yritys luoda tietoa tämänhetkisestä sosiaalisesta peruskoulutodellisuudesta.
Description
Supervisor
Ylirisku, Henrika
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
diskurssianalyysi, peruskoulu, media, kuvataidekasvatus, koulutodellisuus, diskurssi
Other note
Citation