Pientalotyömaan yhteisten töiden tehostaminen ja yhteiskustannusten alentaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
07.63
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 125 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Pammo, Risto
Keywords
Other note
Citation