Kokeellisia tutkimuksia sulan teräksen ja keraamisen materiaalin välisistä reaktioista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Metallitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
53
Series
Description
Supervisor
Asanti, P.
Keywords
Other note
Citation