Emerging Opportunities of Marketing Communications in the Third Generation Mobile Phones

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
(4) + 132
Series
Abstract
Tämä tutkimus käsittelee matkapuhelimen mahdollisuuksia mainontavälineenä. Matkapuhelinten kautta tapahtuva mainonta, jatkossa "langaton mainonta", ei ole ollut mahdollista perinteisellä teknologialla. Matkapuhelinten uusi sukupolvi tarjoaa nopeammat yhteydet, jolloin mainostajat voivat käyttää tätä välinettä mainonnassaan. Tuleeko langattomasta mainonnasta menestyssovellus on eräs niistä avoimista kysymyksistä, jotka liittyvät langattomaan viestintään. Tässä tutkimuksessa käsitellään matkapuhelimen hyviä ja huonoja puolia mainonnan välineenä. Tutkimuksessa esitellään ja analysoidaan laaja joukko erilaisia langattoman mainonnan keinoja perustuen perinteiseen markkinointiviestinnän teoriaan. Myös Internet-mainonnasta saatuja kokemuksia käytetään hyväksi. Tavoitteena on löytää kaikkein tehokkaimmat langattoman mainonnan keinot. Eräs tavoite on muodostaa ennuste tämän liiketoiminta alueen suuruudesta vuonna 2005 ja keskustella mobiilioperaattorin roolista toimialalla. Tutkimus perustuu kirjallisuuden lisäksi markkinoinnin ammattilaisten haastatteluihin 16 suomalaisessa yrityksessä. Tutkimus tukeutuu lupamarkkinoinnin ajatuksiin. Kohdentamisen tarve ja tehokkaan asiakastietojen hyödyntämisen tarve lisääntyvät tulevaisuudessa. Langaton mainonta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kohdentamiseen, mutta toisaalta se vaatii, että kuluttajainformaatiota pystytään keräämään. Luvan saaminen mainonnalle on avainkysymys langattomassa mainonnassa. Toimintamalli, jossa kuluttajaa kompensoidaan erilaisilla alennuksilla tulisi kyseenalaistaa. Rahan antaminen vastineeksi mainosten katselulle tuhoaa uuden median tehokkuuden. Paras langattoman mainonnan keinoista näyttää olevan sisältöriippuvainen mainos (esimerkiksi keltaiset sivut). Paikkaan perustuva mainonta samoin kuin sponsorointi eivät vaikuta ylivertaisilta mainonnan keinoilta. Bannerit saattavat osoittautua langattomassa mainonnassa huomattavasti tehokkaammiksi kuin perinteisessä Internetissä paremman kohdentamisen ansiosta. Muita esiteltyjä mainonnan keinoja olivat sähköpostiviesti, multimediaviesti, äänimainos, interstitiaali, ja kotisivu. Jokainen mainonnan keinoista on sopiva jollekin yritykselle. Vuonna 2005 langattoman mainonnan osuus Suomessa mainontaan käytetystä rahamäärästä tulee olemaan noin 5 %. Tämä tarkoittaa, että kuukausittainen tulo käyttäjää kohti (ARPU) olisi noin 7 euroa. Mobiilioperattorin valta langattomassa mainonnassa ei kuitenkaan tule olemaan ylivertainen, joten se ei saa koko ARPUa itselleen.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Rastas, Timo
Keywords
wireless advertising, langaton mainonta, UMTS, lupamarkkinointi, 3G, tuloennusteet, permission marketing, revenue forecasting
Other note
Citation