Design of Piezo Actuating Valve

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
Yhteispaineruiskutusjärjestelmä on yleistynyt dieselmoottoreissa. Näissä järjestelmissä käytetään monenlaisia ruiskutusventtiilejä. Ruiskutusventtiili on järjestelmän tärkein komponentti. Pietsotoimilaitetta, joka toimii nopeasti ja lähes lineaarisesti, käytetään enenevässä määrin neulan nousun säätöön. Tällaisella aktuaattorilla kyetään saavuttamaan parempi ruiskutusventtiilin suorituskyky kuin nokkamekanismilla tai solenoidilla. Pietsotoimilaitteen ansiosta moottorin päästöt vähenevät ja palamismelu alenee. Valitettavasti nykyisiä yhteispaineruiskutusjärjestelmän ruiskutusventtiilejä ei ole optimoitu raskasöljymoottorille. Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella ruiskutusventtiili, joka soveltuu raskasöljymoottoriin. Aluksi etsittiin sopivat pietsotoimilaitteet. Eri pietsotoimilaitteiden suorituskyky arvioitiin kolmella mittarilla. Arvioinnin perusteella aktuaattoreista muodostettiin kolme ryhmää. Neljän kaupallisen pietsotoimilaitteen todettiin sopivan neulan nousun säätöön. Yksi konsepti osoittautui hyvin sopivaksi. Eri aktuaattoriryhmistä ideoitiin yksitoista ruiskutusventtiilin konseptia. Neljä konsepteista valittiin jatkoanalysointiin. Kolmesta konseptista jätettiin keksintöilmoitus. Simuloinnin perusteella jokainen valittu konsepti toimii. Konsepteista yhtä suositellaan jatkokehityksen kohteeksi.
Description
Supervisor
Airila, Mauri
Thesis advisor
Kiijärvi, Jukka
Keywords
Other note
Citation