Tilaus-toimitusketjun kehittäminen sähkömoottoritehtaalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
101 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Enberg, Jari
Keywords
Other note
Citation