Tuottavan kunnossapidon soveltaminen maalitehtaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
In this Master's thesis Total Productive Maintenance is explained. Among with explaining TPM this study focuses on how TPM can be applied to paint factory. Total Productive Maintenance aims to improve the productivity of production process by improving the maintenance of equipment. The availability, speed and quality output of production equipment has a significant impact on factory's productivity and thus on the company's return and profit. TPM has the potential to improve all of these three factors. This thesis is made of Tikkurila's commission, which aim was to develop the filling and packaging line maintenance. The research proportion focuses on the theory of Total Productive Maintenance. Along with the TPM theory an example of implementation process is also presented. Prior to that, the basics of maintenance are introduced to be used as a platform to understand TPM better. At the end of the thesis there is a practical example of TPM pilot project which was accomplished in Tikkurila's factory.

Tässä diplomityössä käsitellään tuottavaa kunnossapitoa ja sen soveltamista maalitehtaan toimintaan. Tuottava kunnossapito on suomenkielinen vastine englanninkieliselle Total Productive Maintenance (TPM) toiminnalle. Tuottava kunnossapito pyrkii parantamaan tuotantoprosessin tuottavuutta parantamalla laitteiden kunnossapitoa. Tuotantolaitteiden käytettävyydellä ja nopeudella, sekä niiden laaduntuottokyvyllä on suuri merkitys tuotantoprosessin tuottavuuteen ja siten myös yrityksen tulokseen. Tuottavan kunnossapidon avulla pystytään parantamaan kaikkia näitä tekijöitä. Tämä diplomityö on tehty Tikkurila Oyj:n toimeksiannosta, jonka tavoitteena oli kehittää maalitehtaan täyttö- ja pakkauslinjan kunnossapitotoimintaa. Työn tutkimusosuus keskittyy tuottavaan kunnossapitoon liittyvän teorian esittelyyn. Tutkimusosuuden alussa lukijalle esitellään pohjustuksena kunnossapitotoimintaa yleisellä tasolla. Tämän avulla lukijan on helpompi ymmärtää tuottavan kunnossapidon sisältöä ja toimintatapoja. Varsinainen tuottavaan kunnossapitoon keskittyvä osuus esittelee toimintamallin taustalla olevaa teoriaa ja sen mukaisen käyttöönottoprosessin. Työn lopussa on lisäksi konkreettinen esimerkki tuottavan kunnossapidon pilottiprojektista, jossa toimintamalli otettiin käyttöön Tikkurilan maalitehtaan täyttö- ja pakkausosastolla.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Hörkkä, Samu
Keywords
total productive maintenance, TPM, paint factory, KNL, autonomous maintenance, OEE, user maintenance, tuottava kunnossapito, maalitehdas, kunnossapito, käyttäjähuolto, Tikkurila Oyj
Other note
Citation