Älykkään sähköverkon vaikutus rakennuksen sähkönjakeluun

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorIhasalo, Heikki
dc.contributor.authorLempinen, Tuomas
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorLehtonen, Matti
dc.date.accessioned2015-01-03T08:06:13Z
dc.date.available2015-01-03T08:06:13Z
dc.date.issued2014-12-15
dc.description.abstractÄlykäs sähköverkko kannustaa kuluttajaa entistä aktiivisempaan toimintaan. Kuluttaja voi sähköverkon myötä optimoida omaa kuormitustaan helpottaakseen sähköverkon kuormitusta. Kuluttajan aktiivista kuormituksen mukauttamista kutsutaan kysyntäjoustoksi, ja sen avulla voidaan optimoida koko sähkönjakeluverkon toimintaa energian tuotannosta kulutukseen asti. Älykäs sähköverkko helpottaa myös rakennuksen tuottaman energian myymistä. Työssä käsiteltiin kaikki talotekniset järjestelmät ja niiden kysyntäjoustopotentiaalit. Parhaiksi kysyntäpotentiaalin lähteeksi osoittautui lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, sähköautojen lataus ja varavoimajärjestelmät. Nykyaikaiset järjestelmät soveltuvat suoraan kysyntäjoustoon, mutta ohjaustapaan täytyy lisätä tieto sähkön hinnasta ja erillisistä kysyntäjoustopyynnöistä. Erilaisilla energiavarastoilla voidaan tulevaisuudessa lisätä kiinteistön kysyntäjoustopotentiaalia, oman energian pientuotannon tehokkuutta sekä sähkönlaatua. Tällä hetkellä käytännön kokemusta energiavarastoiden hyödyntämisestä on kuitenkin liian vähän laajamittaiseen käyttöönottoon.fi
dc.description.abstractSmart Grid encourages consumers to modify their behaviour and to be more active. Smart Grid enables consumers to participate in Demand Response (DR). Demand Response means that consumers modify the energy usage pattern of their building to even the load on distribution network. This helps distribution system operators to optimize their network. One aim of Smart Grid is to enable building owners to sell their local small-scale energy production. In this thesis, the main systems of commercial buildings were analyzed to find out the potential for DR-potential of different systems. The most promising systems were heating and cooling systems, charging system of electrical cars and emergency power systems. In the future, different kinds of energy storages can be used to increase DR-potential of a building, efficiency of small-scale energy production and power quality. Currently there is not enough practical experiences on the use of energy storages, so large scale implementation is not viable at the moment.en
dc.format.extent8+49
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14841
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201501031003
dc.language.isofien
dc.locationP1fi
dc.programmeEST - Elektroniikka ja sähkötekniikkafi
dc.programme.majorSähköjärjestelmätfi
dc.programme.mcodeS3015fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordälykäs sähköverkkofi
dc.subject.keywordenergian pientuotantofi
dc.subject.keywordkysyntäjoustofi
dc.subject.keywordenergiavarastofi
dc.titleÄlykkään sähköverkon vaikutus rakennuksen sähkönjakeluunfi
dc.titleEffect of Smart Grid on Electrical Distribution System of Buildingen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_92089
local.aalto.idinssi50389
local.aalto.openaccessno
Files