Poliittinen remix-video - vaikuta videoeditoimalla!

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Poliittinen remix-video on yksi tee-se-itse -mediatuotannon genre, jolla tekijät kritisoivat valtarakenteita, purkavat sosiaalisia myyttejä ja haastavat hallitsevan median. Lähdin tekemään opinnäytetyötä poliittisista remix-videoista, koska halusin käyttää taitojani edistämään asioita joihin syvästi uskon. Työskentelin promotuottajana MTV Mediassa vuodesta 2003 vuoteen 2012 tehden tuhansia tv-promoja. Promot ovat tv-ohjelmien mainoksia, joita tv- kanavat näyttävät ohjelmien mainostauoilla. Promoilla tv-kanavat pyrkivät vaikuttamaan ihmisten television katseluun. Yhtä lailla poliittisten remix-videoiden tekijöillä on aina taustalla halu vaikuttaa esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen, ajatuksiin tai arvomaailmaan. Pohjimmiltaan molemmat tähtäävät siis siihen, että voisivat jollain tavalla vaikuttaa ihmisiin. Tv-promot käyttävät usein lähtökohtanaan vakiintuneita lähestymistapoja. Lähestymistavalla tässä yhteydessä tarkoitan eri lajityypeille vakiintuneita tapoja ja rakenteita editoida sekä koostaa videoita. Lähestymistapa nopeuttaa ja helpottaa työtä huomattavasti. Mielessäni heräsi kysymys voinko löytää poliittisten remix-videoiden tekemiseen samanlaisia selkeitä ja yksinkertaisia lähestymistapoja kuin tv-promojen tekemiseen? Näistä olisi hyötyä itselleni ja kaikille videoharrastajille, jotka haluavat tehdä poliittisia remix-videoita. Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osiosta ja kolmesta taiteellisesta produktiosta. Analysoimalla kahdeksan olemassa olevaa poliittista remix-videota tavoitteeni on löytää selkeitä audiovisuaalisia ja sisällöllisiä lähestymistapoja, joiden pohjalle monet poliittiset remix-videot rakentuvat. Tekemällä kolme poliittista remix-videota tavoitteeni on todentaa, että näitä audiovisuaalisia ja sisällöllisiä lähestymistapoja käyttämällä videoharrastajat voivat luoda poliittisia remix-videoita helposti ja tehokkaasti.
Description
Supervisor
Marttila, Sanna
Thesis advisor
Marttila, Sanna
Keywords
poliittinen, remix-video, videoeditointi, kansalaisaktivismi
Other note
Parts
  • Kaikki opinnäytetyöhön analysoidut ja tehdyt videot ovat koostettu yhteen YouTube-soittolistaan: http://bit.ly/poliittinenremixvideo
Citation