Vismutin kemiallisen pinnoitusmenetelmän kehittäminen ja karakteriointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 87
Series
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Vuorinen, Vesa
Keywords
Other note
Citation